იაკობ ცურტაველი


შოთა რუსთაველის ფრესკა
იერუსალიმის ჯვრის მოსანტერში


სულხან-საბა ორბელიანი
დავით გურამიშვილი
ილია ჭავჭავაძე
აკაკი წერეთელი
ვაჟა-ფშაველა

 
    კლასიკა                 აუდიო არქივი
     
     
  V ს.   
    იაკობ ცურტაველი (ხუცესი)
     
  VI ს.   
    უცნობი ავტორი - მარტჳლობაჲ და მოთმინებაჲ წმიდისა ევსტათი მცხეთელისაჲ
     
  VIII ს.   
    ჯუანშერ ჯუანშერიანი
     
    საბანისძე, იოვანე
     
  IX ს.   
    უცნობი ავტორი - ცხორებაჲ და წამებაჲ წმიდისა მოწამისა კოსტანტისი ქართველისაჲ
     
    უცნობი ავტორი - მოქალაქობაჲ და წამებაჲ [წმიდისა] აბიბოს ნეკრესელ [ების] კოპოსისაჲ
     
    უცნობი ავტორი - ქებაჲ წმიდისა აბოჲსი
     
    უცნობი ავტორი - წმიდის[ა] მოწამისა კოსტანტი კახაჲსი, რომელი ქართლს იწამა
     
    უცნობი ავტორი - წამებაჲ ყრმათა წმიდათაჲ რიცხჳთ ცხრათაჲ
     
  X ს.   
    გიორგი მერჩულე
     
    იოანე მტბევარი
     
    მიქელ მოდრეკილი
     
    სტეფანე სანანოისძე
     
    ბასილ ზარზმელი
     
    სტეფანე მტბევარი
     
    იოანე მინჩხი
     
    იოანე ქონქოზისძე
     
    კურდანაჲ
     
    უცნობი ავტორი - სიბრძნე ბალაჰვარისი
     
    ეზრა - დასდებელნი წმიდისა ევთჳმი მოღუაწისანი
     
    ფილიპე
     
    იოანე ზოსიმე
     
  XI ს.   
    ლეონტი მროველი
     
    სუმბატ დავითის-ძე (ბაგრატიონი)
     
    ეფრემ მცირე
     
    არსენ ბერი
     
    გიორგი მცირე (ხუცეს მონაზონი)
     
    ეზრა ათონელი
     
    გიორგი ათონელი (მთაწმინდელი)
     
    ზოსიმე ათონელი
     
    უცნობი ავტორი - ცხოვრებაჲ და მოქალაქობაჲ წმიდისა მამისა ჩუენისა ილარიონ ქართველისაჲ
     
    უცნობი ავტორი - წამებაჲ და ღუაწლი წმიდათა და დიდებულთა მოწამეთა დავით და კოსტანტინესი
     
    ბასილი
     
    ბორენა (დედოფალი)
     
1050 - 1127   არსენ იყალთოელი
     
1073 - 1125   დავით IV აღმაშენებელი
     
  XII ს.  
    დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი
     
    მოსე ხონელი
     
    ნიკოლოზ გულაბერიძე
     
    მეფე დემეტრე I
     
    ბასილი ეზოსმოძღუარი
     
1172 - 1216   შოთა რუსთაველი
     
    იეზეკიელი
     
1150 - 1215   იოანე შავთელი
     
    სარგის თმოგველი (მწერალი)
     
    უცნობი ავტორი - ლაშა გიორგის-დროინდელი მემატიანე
     
    იოანე ანჩელი
     
1170 - 1212   ჩახრუხაძე
     
    საბა სვინგელოზი
     
  XIII ს.   
    უცნობი ავტორი - ისტორიათა და აზმათა მეტყუელებასა შინა შარავანდედთასა
     
    უცნობი ავტორი - რუსუდანიანი
     
  XIV ს.   
    ჟამთააღმწერელი - ანონიმი ავტორი
     
  XVI ს.  
1589 - 1663   მეფე თეიმურაზ I
     
  XVII ს.   
1647 - 1713   მეფე არჩილ II
     
1658 - 1725   სულხან-საბა ორბელიანი
     
    ნოდარ ციციშვილი
     
1675 - 1737   მეფე ვახტანგ VI ბაგრატიონი
     
1620 - 1688   იოსებ თბილელი (გვარად სააკაძე)
     
  XVIII ს.  
    ბერი ეგნატაშვილი
     
1705 - 1792   დავით გურამიშვილი
     
1786 - 1846   ალექსანდრე ჭავჭავაძე
     
    მამუკა ბარათაშვილი
     
169? - 178?   დიმიტრი სააკაძე
     
  XIX ს.  
1817 - 1845   ნიკოლოზ (ტატო) ბარათაშვილი
     
1837 - 1907   ილია ჭავჭავაძე
     
1840 - 1915   აკაკი წერეთელი
     
1861 - 1915   ვაჟა-ფშაველა
     
1876 - 1940   ივანე ჯავახიშვილი
     
1882 - 1962   გრიგოლ რობაქიძე
     
1893 - 1983   პავლე ინგოროყვა
     
1895 - 1937   ტიციან ტაბიძე
     
  XX ს.  
1904 - 1930   ბასილ მელიქიშვილი
     
1939 - 1993   ზვიად გამსახურდია
     
     
    თანამედროვე მწერლები
     
    ბუბულაშვილი, ელდარ
     
    ვარდოსანიძე, სერგო
     
    პავლიაშვილი, ქეთევან
     
    სილაგაძე, თემურ
     
    ტურძელაძე, ხათუნა
     
    შველიძე, ერეკლე
     
    ჭელიძე, ედიშერ
     
    ჯაფარიძე, შორენა
     
    ჯორჯანელი, ნიკა