იაკობ ცურტაველი
დედოფალი ბორენა
არსენ იყალთოელი
მეფე დავით IV "აღმაშენებელი" ბაგრატიონი


შოთა რუსთაველის ფრესკა
იერუსალიმის ჯვრის მოსანტერში
ჩახრუხაძე
მეფე თეიმურაზ I ბაგრატიონი
მეფე არჩილ II, შაჰნაზარ ხანი, ბაგრატიონი


სულხან-საბა ორბელიანი
მეფე ვახტანგ VI ბაგრატიონი
დავით გურამიშვილი
ბესიკი (ბესარიონ გაბაშვილი)
ალექსანდრე ჭავჭავაძე
გრიგოლ ორბელიანი
ვახტანგ ორბელიანი
გიორგი ერისთავი
ნიკოლოზ (ტატო) ბარათაშვილი
რაფიელ ერისთავი


მამია გურიელი

 
    კლასიკა             აუდიო არქივი
     
     
  V ს.  
    იაკობ ცურტაველი (ხუცესი)
     
     
  VI ს.  
    უცნობი ავტორი - მარტჳლობაჲ და მოთმინებაჲ წმიდისა ევსტათი მცხეთელისაჲ
     
     
  VIII ს.  
    ჯუანშერ ჯუანშერიანი
     
    იოვანე საბანისძე
     
     
  IX ს.  
    უცნობი ავტორი - ცხორებაჲ და წამებაჲ წმიდისა მოწამისა კოსტანტისი ქართველისაჲ
     
    უცნობი ავტორი - მოქალაქობაჲ და წამებაჲ [წმიდისა] აბიბოს ნეკრესელ [ების] კოპოსისაჲ
     
    უცნობი ავტორი - ქებაჲ წმიდისა აბოჲსი
     
    უცნობი ავტორი - წმიდის[ა] მოწამისა კოსტანტი კახაჲსი, რომელი ქართლს იწამა
     
    უცნობი ავტორი - წამებაჲ ყრმათა წმიდათაჲ რიცხჳთ ცხრათაჲ
     
    "სინური მრავალთავი"
     
     
  X ს.  
    გიორგი მერჩულე
     
    იოანე მტბევარი
     
    მიქელ მოდრეკილი
     
    სტეფანე სანანოისძე
     
    ბასილ ზარზმელი
     
    სტეფანე მტბევარი
     
    იოანე მინჩხი
     
    იოანე ქონქოზისძე
     
    კურდანაჲ
     
    უცნობი ავტორი - სიბრძნე ბალაჰვარისი
     
    ეზრა - დასდებელნი წმიდისა ევთჳმი მოღუაწისანი
     
    ფილიპე
     
    იოანე ზოსიმე
     
    "შატბერდის კრებული"
     
    "კლარჯული მრავალთავი"
     
     
  XI ს.  
    „ბალავარიანი“
     
    "მცირე სჯულის კანონი A"
     
    ლეონტი მროველი
     
    სუმბატ დავითის-ძე (ბაგრატიონი)
     
    ეფრემ მცირე
     
    არსენ ბერი
     
    გიორგი მცირე (ხუცეს მონაზონი)
     
    ეზრა ათონელი
     
    გიორგი ათონელი (მთაწმინდელი)
     
    ზოსიმე ათონელი
     
    უცნობი ავტორი - ცხოვრებაჲ და მოქალაქობაჲ წმიდისა მამისა ჩუენისა ილარიონ ქართველისაჲ
     
    უცნობი ავტორი - წამებაჲ და ღუაწლი წმიდათა და დიდებულთა მოწამეთა დავით და კოსტანტინესი
     
    ბასილი
     
    ბორენა (დედოფალი)
     
10?? - 11??   საბა სვინგელოზი
     
1050 - 1127   არსენ იყალთოელი
     
1073 - 1125   დავით IV აღმაშენებელი
     
     
  XII ს.  
    დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი
     
    ნიკოლოზ გულაბერიძე
     
    ბასილი ეზოსმოძღუარი
     
    იეზეკიელი
     
    სარგის თმოგველი (მწერალი)
     
    უცნობი ავტორი - ლაშა გიორგის-დროინდელი მემატიანე
     
    იოანე ანჩელი
     
11?? - 11??   მეფე დემეტრე I
     
11?? - 12??   მოსე ხონელი
     
1150 - 1215   იოანე შავთელი
     
1170 - 1212   ჩახრუხაძე
     
1172 - 1216    შოთა რუსთაველი 
     
     
  XIII ს.  
    უცნობი ავტორი - ისტორიათა და აზმათა მეტყუელებასა შინა შარავანდედთასა
     
    უცნობი ავტორი - რუსუდანიანი
     
     
  XIV ს.  
    ჟამთააღმწერელი - ანონიმი ავტორი
     
     
  XVI ს.  
1589 - 1663   მეფე თეიმურაზ I
     
     
  XVII ს.  
16?? - 1658   ნოდარ ციციშვილი
     
16?? - 17??   მამუკა ბარათაშვილი
     
169? - 178?   დიმიტრი სააკაძე
     
1620 - 1688   იოსებ თბილელი (გვარად სააკაძე)
     
1647 - 1713   მეფე არჩილ II
     
1658 - 1725   სულხან-საბა ორბელიანი
     
1675 - 1737   მეფე ვახტანგ VI ბაგრატიონი
     
     
  XVIII ს.  
17?? - 17??   ბერი ეგნატაშვილი
     
17?? - 17??   უცნობი ავტორი - ნარგიზოვანი
     
1700 - 1762   მეფე თეიმურაზ II ბაგრატიონი
     
1705 - 1792   დავით გურამიშვილი
     
1712 - 1795   საიათნოვა
     
1720 - 1788   ანტონ I
     
1750 - 1791   ბესიკი (ბესარიონ ზაქარიას ძე გაბაშვილი)
     
1786 - 1846   ალექსანდრე ჭავჭავაძე
     
     
  XIX ს.  
1804 - 1883   გრიგოლ ორბელიანი
     
1812 - 1890   ვახტანგ ორბელიანი
     
1813 - 1864   გიორგი ერისთავი
     
1815 - 1870   ლავრენტი არდაზიანი
     
1817 - 1845   ნიკოლოზ (ტატო) ბარათაშვილი
     
1824 - 1901   რაფიელ ერისთავი
     
1836 - 1891   მამია გურიელი
     
1837 - 1907   ილია ჭავჭავაძე
     
1840 - 1915   აკაკი წერეთელი
     
1848 - 1893   ალექსანდრე ყაზბეგი
     
1850 - 1887   იოსებ დავითაშვილი
     
1852 - 1915   ნიკო ლომოური
     
1857 - 1902   ავქსენტი ცაგარელი
     
1861 - 1915   ვაჟა-ფშაველა
     
1862 - 1931   დავით კლდიაშვილი
     
1866 - 1933   შიო მღვიმელი (ქუჩუკიშვილი)
     
1876 - 1940   ივანე ჯავახიშვილი
     
1880 - 1937   მიხეილ ჯავახიშვილი
     
1882 - 1962   გრიგოლ რობაქიძე
     
1884 - 1954   ალექსანდრე აბაშელი
     
1891 - 1959   გალაკტიონ ტაბიძე
     
1891 - 1975   კონსტანტინე გამსახურდია
     
1893 - 1983   პავლე ინგოროყვა
     
1895 - 1937   ტიციან ტაბიძე
     
     
  XX ს.  
1904 - 1930   ბასილ მელიქიშვილი
     
1914 - 1994   გრიგოლ აბაშიძე
     
1921 - 2013   ჭაბუა ამირეჯიბი
     
1939 - 1993   ზვიად გამსახურდია
     
     
     
    თანამედროვე მწერლები
     
    ბარბაქაძე, დათო
     
    ბუბულაშვილი, ელდარ
     
    ვარდოსანიძე, სერგო
     
    პავლიაშვილი, ქეთევან
     
    სილაგაძე, თემურ
     
    ტურძელაძე, ხათუნა
     
    შველიძე, ერეკლე
     
    ჭელიძე, ედიშერ
     
    ჯაფარიძე, შორენა
     
    ჯორჯანელი, ნიკა
     
     
     
    უცხოური ლიტერატურა
     
1494 - 1553   ფრანსუა რაბლე
     
1891 - 1940   მიხეილ ბულგაკოვი
     
     
     


ილია ჭავჭავაძე
აკაკი წერეთელი
ალექსანდრე ყაზბეგი
ნიკო ლომოური
ავქსენტი ცაგარელი
ვაჟა-ფშაველა
დავით კლდიაშვილი
შიო მღვიმელი (ქუჩუკიშვილი)


ივანე ჯავახიშვილი
მიხეილ ჯავახიშვილი
გრიგოლ რობაქიძე
ალექსანდრე აბაშელი
გალაკტიონ ტაბიძე
კონსტანტინე გამსახურდია
პავლე ინგოროყვატიციან ტაბიძე
გრიგოლ აბაშიძე
ჭაბუა ამირეჯიბი
დათო ბარბაქაძე