ბიოგრაფია


   თხზულებათა სრული კრებული ოც ტომად

  ტომი I   ტომი II   ტომი III   ტომი IV   ტომი V
  PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
  ნაწილი I   ნაწილი I   ნაწილი I   ნაწილი I   ნაწილი I
  ნაწილი II   ნაწილი II   ნაწილი II   ნაწილი II   ნაწილი II
  ნაწილი III   ნაწილი III   ნაწილი III   ნაწილი III   ნაწილი III
      ნაწილი IV   ნაწილი IV   ნაწილი IV   ნაწილი IV
          ნაწილი V            პროზა

    გლახის ნაამბობი

    კაცია-ადამიანი?!

    მგზავრის წერილები

    ოთარაანთ ქვრივი

    სარჩობელაზედ
    
    ქვათა ღაღადი    პოემა

    აჩრდილი

    რამდენიმე სურათი ანუ ეპიზოდი ყაჩაღის ცხოვრებიდან

    მეფე დიმიტრი თავდადებული

    ქართვლის დედა

    განდეგილი    პოეზია

    (აღარც ნატვრა და აღარც იმედია!)...

    (გახსოვს, ტურფავ, ჩვენს დიდ ბაღში)...
    
    (დაბნელდა სული, გარშემოც ბნელა) ...
    
    (დაე თუნდ მოვკვდე არ მეშინიან)...
    
    (ვაი, მას — ვისაც ვაძლევდი მსხვერპლად)...
    
    (მას აქეთ, რაკი შენდამი ვცან მე სიყვარული)...
    
    (მაშინ დავსტკბები სრულის სამოთხით)...

    (მესმის, მესმის სანატრელი)...
    
    (მეცა მქონია კარგი მამული!)...
    
    (ოჰ, სად არიან, სიჭაბუკევ, სიტკბონი შენნი?)...
    
    (როცა წუხილი მჩაგრავს უწყალო)...
    
    (უსულდგმულო ცხოვრება)...
    
    (ჩემო კალამო, ჩემო კარგო, რად გვინდა ტაში?)...
   
    1871 წელი 23 მაისი

    ალაზანს
    
    ალექსანდრე ჭავჭავაძე
    
    ბაზალეთის ტბა
    
    ბედნიერი ერი
    
    გ.აბ ხ...
    
    გავსწორდეთ, ბედო!
    
    გაზაფხული
    
    გუთნის დედა

    დაკარგული ედემი
    
    დამაკვირდი
    
    ელეგია

    ერთხელ ჯდა ჩემთან ქალი ლამაზი
    
    იანიჩარი
    
    კ. ბ. მ - სას
    
    კითხვა-პასუხი
    
    ლოცვა
    
    ლოცვა (ოდეს დემონი ურწმუნოების)...
    
    მითხარით, რისთვის ჩემ თავთანა მსურს
    
    მტკვრის პირას
    
    მუშა
    
    მძინარე ქალი

    მწუხარება
    
    ნანა
    
    ნიკოლოზ ბარათაშვილზედ
    
    პასუხის პასუხი
    
    პოეტი
 
    რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით ანუ საქართველოს ისტორია მეცხრამეტის საუკუნისა
    
    რისთვის მიყვარხარ?
    
    როდემდის
    
    სანთელი
    
    სიმღერა
    
    უცხოეთში
    
    ქართველი სტუდენტების სიმღერა
    
    ქართვლის დედას
    
    ღამე

    ქართვლის დედა
    
    ქართვლის დედას
    
    ღამე

    ყვარლის მთებს

    ჩემი თარიარალი

    ყვარლის მთებს

    ჩემი თარიარალი
   
    ჩემო კარგო ქვეყანავ, რაზედ მოგიწყენია!..
    
    ჩემო მკვლელო...
    
    ჩიტი
    
    ძმის სიკვდილზედ
    
    ციური ხმები
    
    ხმა გულისა
    
    ხმა სამარიდამ    პუბლიცისტიკა

    ამონარიდები

    დავით აღმაშენებელი

    ორიოდე სიტყვა თავად რევაზ შალვას ძე ერისთავის კაზლოვიდან „შეშლილის“ თარგმანზედა

    რა გითხრათ? რით გაგახაროთ?

    ქართველი ერი და ღვაწლი წმინდა ნინოსი

    შობა მაცხოვრისა

    საახალწლოდ

    ღვინის ქართულად დაყენება

    „აღდექით ძილისაგან, მიდის ბნელი და მოვალს ნათელი“

    სიტყვა თქმული გელათის მონასტერში გაბრიელ ეპისკოპოსის დასაფლავების დღეს

    გამონათქვამები