ცად რომ წვიმამ გადიარა
და აწითლდა საღები,
ჩვენმა ავტომ გაიარა
მშვენიერი ბაღები.
მიდიოდა შარა-შარა
ზამბახების თაღები,
ცაზე შუქნი ირეოდენ
როგორც ბაირაღები.
გამოჩნდება საცა არის
ხიდი ალუბალისა,
ახლო არის რეკვა ზარის
ვით ჩქრიალი წყალისა.
უცებ კვნესა შემოგვესმა
ახალგაზრდა ქალისა,
კოლექტივი წამსვე შესდგა,
ბაგე შეკრთა ლალისა!
ერთი მიდის და რას ხედავს:
ტირის ქალი პატარა:
გამოვედი შარაგზაზე
არა მომემატა-რა.
მხოლოდ ერთი უბინობა,
მწუხარება რა და რა!
ყურს დაუგდებს კოლექტივი,
ესმის როგორც ზღაპარი,
რასაც ამბობს მწუხარებით
ქალი მიუსაფარი.
მას ეტყვიან: - თუ შენა გსურს
არა ტყე და მთა-ბარი,
იყავ ჩვენთან, ყანები გვაქვს
სათოხნო და საბარი.
გაუხარდა უბინო ქალს,
როგორც დიდი წყალობა.
ეუბნება: - ამაზე მეტს
ცხადია თუ მთვრალობა?
რა ქალმა არ იმუშაოს,
შერცხვეს მისი ქალობა.
ალუბლის ხიდს რომ გავცილდით,
შაშვმაც მორთო გალობა.

ცეკვავს ქალების დასი -
მთვრალი მუსიკის ჟინით.
ალის მომეცით თასი -
სავსე ძლიერი ღვინით.

მე იმ დაღუპულ სულთა
ერთ სადღეგრძელოს ვკივი,
მისას, რომელსაც სძულდა
მშვიდი დღეების ტივი.

იყოს უფსკრულის პირად
სტვენა, გრიგალი, ზარი...
ოჰ, სასტიკია ხშირად
მათი სიცილის ქარი.

ჰიმნი უგონო დღეებს!
აქ იბადება რკალი -
უცნობ გენიის ბედი
და განწირული ქალი.

ალიომ უთხრა ილიოს,
ვაჰ, თუ მზე გამოილიოს,
ილომ თქვა: ჩემანალაო,
ბზეს მირჩევნია ჩალაო.