სვემ მიწვიმა მანანა:

მომივლინა მან ანნა;

მას თან მოჰყვა მანანა.

მინანავა მან ნანა.