* * *

ვინცა გნახოს, კვლავცა გნახოს, არ იკმაროს, კიდევ გნახოს;

თუ მოგშორდეს, ცრემლით გძებნოს, და რა გპოვოს მან გაღმერთოს.

მისი სიტყვა, მისი ფიქრი, თუ არ შენდა, არსად იყოს,

შენთან მის დღე ბრწყინვალებდეს, უშენოდა დაებნელოს!


1840 წ.