ოფიციალური სახელი:    ეგნატე ინგოროყვა
დაბადების თარიღი:    17 თებერვალი, 1859
გარდაცვ. თარიღი:    12 მაისი, 1894  (35 წლის ასაკში)
დაკრძალვის ადგილი:    სოფ. ჩანჩეთი
კატეგორია:        მწერალი

ბიოგრაფია

დაბადების ადგილი: სოფ. ყელა, ახლანდელი ლანჩხუთის რ-ნი.

დაამთავრა სოფლის ორკლასიანი სასწავლებელი (1872).  1876 წლიდან სწავლობდა ოზურგეთის სასულიერო სასწავლებელში, საიდანაც 1878 წელს "მგლის ბილეთით" გარიცხეს მოწაფეთა გაფიცვის მეთაურობისათვის. 1879-1881 წლებში  მასწავლებლობდა სოფ. ჩოჩხათის სკოლაში. მუშაობდა ასოთამწყობად თბილისის სტამბაში (1884), მოხელედ სოფლის კანცელარიაში (1886) და სხვ. 1886წ. გაემგზავრა  საფრანგეთში. დაბრუნდა 1887წ. სამშობლოში დაბრუნებული მწერალი მუშაობდა ბათუმის  ნავსადგურში, ხოლო შემდეგ შავ მუშად როტშილდის ქარხანაში. ეგ. ნინოშვილის სამწერლო  მოღვაწეობა სულ შვიდიოდე წლით (1887 - 1894) შემოიფარგლა. მისი თხზულებები  იბეჭდებოდა ქართულ ჟურნალ-გაზეთებში ("ივერია", "კვალი", "მოამბე", "თეატრი" და  სხვ.) ცალკე წიგნად გამოიცა მისი რამდენიმე მოთხრობა, "სიმონა" და "ქრისტინე" (1892). თავის პუბლიცისტურ სტატიებსა და მხატრულ თხზულებებში მწერალი მშრომელთა ყოფის მხატვრად, ჩაგრულთა თავდადებულ ქომაგად, მათი უკეთესი მომავლისათვის  მებრძოლად წარმოგვიდგა. 1904 გამოქვეყნდა ნინოშვილის თხზულებათა ერთტომეული, 1920 - სამტომეული, 1925 - თხზულებათა პირველი სრული კრებულის  სამტომეული და სხვ.

მძიმე ცხოვრებისაგან ტანჯული მწერალი, ჭლექით დასნეულებული  გარდაიცვალა. ამ დღეს საზოგადოების მოწინავე წარმომადგენლებმა ოფიციალურად  გამოაცხადეს "მესამე დასის" დაფუძნება.

ბიბლიოგრაფია

პალიასტომის ტბა : მოთხრობები (ავტორი). - თბილისი, ბაკმი, 2011. - 400 გვ.. - ISBN: 978-9941-426-14-8
მოთხრობები (ავტორი). - თბილისი, ცოდნა, 1959. - 180 გვ.
თხზულებათა სრული კრებული (ავტორი). - თბილისი, საბჭ. მწერალი, 1954. - 624 გვ.
ჩვენი ქვეყნის რაინდი : მოთხრობა (ავტორი). - თბილისი, სახელგამი, 1954. - 61გვ.
გოგია უიშვილი : მოთხრობა (ავტორი). - ტფილისი, ე. ნინოშვილის ძეგლის ამხ. კომიტ. გამოცემა N2, 1909. - 35 გვ.

 
პარტახი

მოსე მწერალი

განკარგულება

ქრისტინე

ჯანყი გურიაში

გოგია უიშვილი

პალიასტომის ტბა

ჩვენი ქვეყნის რაინდი

სიმონა