ცხოვრების ეტლის სადარებელი
საცაა გავა მატარებელი.
გ ა ლ ა კ ტ ი ო ნ ი

ჩქარი ყოფილა, საოცრად ჩქარი,
ჩემი ცხოვრების მატარებელი!
ისე უეცრად გასცდა ჩემი დანიშნულების
სადგურს,
რომ ჩასვლაც ვერ მოვასწარი.

თანამგზავრთაგან
აღარა ჩანს ურავლესობა,
ჩემს შეუმჩნევლად
ამოსულან სულ სხვა მგზავრები
და ვწუხვარ, ასე რატომ დავყოვნდი
ამაოების მატარებელში...