სულხან-საბა ორბელიანი (ავტორი). - თბილისი, ქრისტ. თეოლოგიისა და კულტ. ცენტრის გამ-ბა, 2004. - 180 გვ.. - ISBN: 99928-0-814-4

ტელეპუბლიცისტიკის პოეტიკა (ავტორი). - თბილისი, სამშობლო, 2002. - 159 გვ.

ნატვრის ხე : მოთხრობები (ავტორი). - თბილისი, მერანი, 1990. - 287 გვ.

ნინოწმინდის ღამე : ლექსები (ავტორი). - თბილისი, მერანი, 1989. - 287 გვ.

გამოკვლევები და წერილები (ავტორი). - თბილისი, საბჭ. მწერალი, 1958. - 435 გვ.

სამგორი : გმირული ეპოპეა მიძღვნილი თბილისის 1500 წლისთავისადმი (ავტორი). - თბილისი, საბლიტგამი, 1957. - 134 გვ.

ძიებანი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან: XVII-XVIII ს. (ავტორი). - თბილისი, საბჭოთა მწერალი, 1949. - 326 გვ.

ლექსები და პოემები (ავტორი). - თბილისი, სახელგამი, 1947. - 527 გვ.

გიორგი ლეონიძე, "საქართველოს ცრემლები", ლექსები, შედგენილი ნესტან ლეონიძის მიერ, გამომცემელი გიორგი ქავთარაძე, თბილისი, 2000, ISBNN99928-0-063-1