ცავ, თუ ვერ გამხდი უკვდავს მარადა,

ქვეყნად დამსახე მითხარ მა, რადა?

 

თუ ვერ იფრენდა ლტოლვათა რაში,

სიცოცხლე ფუჭი მინდა ღა რაში?

 

მაშ, მომეცალე და მომერიდე,

მეფე ვარ თავის! მაშ მომე რიდე!..


1915 წ.