უხილავო! მზე რად მინდა, რად ელვარებს დღე ნათელი,

თუ კი იქით წყვდიადია, თუ ძიებას ჰკვეთავს ბნელი;

ნავზე სწრაფად ჰსრბიან დღენი, დროს თან მიაქვს სულის შვება,

სად იწყება დასაბამი, დასასრული სად თავდება?

 

გამოუთქმელ ძიებაში სულსა სჰწყურის უკვდავება: -

ნეტამც ვიყო ვერცხლის სხივი, უკვდავ მთვარეს გადავება!..


1916 წ.