(ყვავილები)


მსურს ძიებით დავწვა სული, ხან უარგყო, ხანა მწამდე,

            ხან გმზერდე, და ხან გეძებდე

                        ვარსკვლავიდან ვარსკვლავამდე...

 

ხან, ვით მოგვმა, წარვთქვა გზნებით -

            ლოცვა წმინდა - სილამაზე,

                 ხან გიმღერო სიმღერები დაწერილი მზის გამმაზე.

უხილავო...

            მე ვერ ჩაგწვდი, სულსა ჰსწყურის მარად სწამდე,

                        ის დაგეძებს საღვთო სიტყვით

ვარსკვლავიდან ვარსკვლავამდე!..


1916 წ.