(პირველი იანვრის ღამის არშიებიდან)


ერთის წუთით, საუბრისას მომაშტერდი, როგორც სურათს

და კითხვები უცნაური, გამომკითხე უცნაურად.

 

უხმო ბრძოლა იმართება... უხმოდ იბრძვის ჰინდის ჯარი,

ყრმა თავადი დამატყვევეს, დაუფინე ძირს აბჯარი...

 

ნაზ ნაპერწკლად ჩვენს თვალებში, ახმაურდა ბრძოლის ჟინი

და არ ისმის აბჯრის ჩხარი, არც ზურნა და არც ყიჟინი!..

 

ჩუმ პეპლებად თოვლი ცვივა, შავად მოსჩანს ირმის გზანი,

მიცვალებულს მთვარეს სტირის თმაგაშლილი მოლოზანი!..


1917 წ.