შენი სულია დაუჭედელი,

ახალ მიჯნაზე ვერავინ გხედავს,

მდუღარე ქარში გაუჭენდები

აპოკალიპსის მესამე მხედარს,

შენ მოთარეშობ ავი ხაზარი,

სისხლის ნატბევარს მიე მდევარი;

მოცეცხლე ველი. წივის ხანძარი,

იწვის ქალაქთა გასადევარი.

დაჰხსენ ევროპის კარს ურდულები,

რაშის თქარუნით ლეწავ გვირგვინებს,

ახლაც შორიდან გვეშურდულები,

ჩვენც, ღვთის მათრახო, შემოგვირბინე!

გადააბრუნე ჩვენი დროება,

მიგვეცი რისხვით ცეცხლის საფქვავებს,

შემოგვესიე მთვრალ ურდოებად,

დალეწე ყველა, რაც ჩვენ გვაბრმავებს!

ჩვენი ხატები ისროლე კარში,

გამოუცხადე ჩვენ ღმერთს დუელი;

ტყვე დემონებით ეტლების ქარში

მობრძანდი, როგორც ემმანუელი!


1920 წ.