ვარ ბარბაროსი, ვარ ხაზარი, ვარ სარაცინი,

რომის კედლებთან ურაგანი და დინამიტი.

ცხელ რუსუდანის მესრისება მე სარეცელი,

დაუბრუნებელ სივრცეების მაღრჩობს ამინდი.

ძველი სისხლები არის ჩემში დარეულები

(კახეთის მსუქან თეძოების ვწოვე მტევნები).

თავზე მადგიან კვირეეები - მთვარეულები

და პურპურივით მზე მეცემა დაუტევნელი.

რასის ჭრილობებს ტანზე ვითვლი, როგორც ყვავილებს.

ქართლის თავადი და პარიზის დიდი ტრიბუნი.

მიყვარს დროშები საქართველოს გამოყვანილი,

მზე - ჩემი გვარის ლაშქრობაში გათეთრებული.

პოეზიაში, როგორც რუმბში ჩაყუდებული,

ყველა წვენებში, ყველა შხამში სული ჩავაწე.

არტÎურ რემბოსთან ბოროტ ტყუპად ჩახუტებული -

მადგამენ გვირგვინს თეიმურაზ და ჭავჭავაძე.

მე ვარ პოეტი, კვირეული ვარ ნიამორი,

შეგვიანებულ ტრამვაების ყრუ  „ნევერმორით“!


1921 წ.