სისხლიან ქუჩებს მივანდე თავი

და შევიყვარე ბარიკადები.

მე სიჭაბუკე ცეცხლში დავჰყავი

და მხიბლავს მხოლოდ ცეცხლის ვარდები.

ზეცის ეტრატზე როცა იელვებს,

შავი ღრუბლები აიშლებიან,

ო, ჩემი ქუჩაც მაშინ იელვებს,

ბაირაღები გაიშლებიან.

 

მე მაშინ მიყვარს ქუჩის ხმაური,

ბარიკადებზე ყოფნა მზადება,

შურის ძიება, სისხლის აღება.

ცხოვრება მშვიდი მე აღარ მინდა

ყოფნა ალერსით, ფიქრი ბაღებში,

მე ყველაფერი ბრძოლისთვის მინდა,

მსურს მოვკვდე წითელ ბაირაღებში.

სისხლიან ქუჩებს მივანდე თავი

და შევიყვარე ბარიკადები

და სიჭაბუკე ცეცხლში დავჰყავი

და მხიბლავს მხოლოდ ცეცხლის ვარდები.


1922 წ.