მთვარე ხორცით გაივსო.

მოსწყდა უნაზეს მუცელს, აბრეშუმის საბუდარს

მთვარე ხორცით გაივსო.

ხსნიან რუმბებს მარნებში. ყოჩი დაკლეს მყვირალი

მოზვერი საგაისო.

 

უბნებში გადადიან ცეცხლები ყირამალა

სოფელზე წამოვიდა მთვარიანი მორევი -

გამოსული ლორივით

მთვარე ხორცით გაივსო.

მიწა დედალო, ადუღდი მაჭრათ

დუმით გადაზელილს ვეძებ შენს ძუძუებს

მაწოვე. შევხვრიტო; დვრიტა და შრატი.

რომ გავძღე უცებ.

 

მოდგეს და მოდგეს გატენილი შენი ნახირი

მე წყურვილი გამინახევროს,

მოხსენი ჯიქანი შენი ნამთვარევი

ვაფეთებ თვალებს მე აფთარივით...

.......................................................

ქონების ჭრაქები ინთება ფერებად

მთვარე ტყირპით იბერება...


1922 წ.