ხარ ბახტრიონის დევი მაგარი,

კარატის კარატ ხელკვერიანი,

ტახივით გველი გაწევს ჯაგარით,

გთესლამენ ხვადნი და ხოკერანი.

 

გელის კოდები ლუდიანები,

ღალა, ტაგანი და სარძეული;

ხვადაგი წითელ გუდიანები,

კერატი სისხლში გადარწეული.

 

და შენი სიტყვა ზარადიანი,

ყამირი დუმით გადაპოხილი:

როგორც მესსია, როგორც სარდალი,

შენ საქარათველოს ხარი მოხველი...


1922 წ.