ღრუბლები ჰგვანან ლაფიან ჩვარებს,

მარტის ქარები მიაქანებენ;

ტყვეები მიჰყავთ იანიჩარებს,

ელოდებიან იალქანები...

 

იალქანებო! რა გეჩქარებათ,

ერთს გადავხედავ სამშობლო მხარეს,

ვაკოცებ მიწას, დედას მწუხარეს!

გინდ ამომართვით მერე ბეჭები

და გინდ მიმეცით გენიის ხანძარს!...

 

ეს მეხრეები - ქართლის ბიჭები

ხვალე ჰნახავენ ალჟირის ბაზარს!...


1923 წ.