ყანა კახური, ათქვირებული,

და ყამირები ყარაიასა;

ვაზი თორმეტი ფურის ნაწველი,

დასხმული ოქროს ბარძიმივითა,

წინანდლის ღვინო დედისრძიანი;

 

თაფლი - ხეებზე ჩამოღვენთილი,

ბროწეულის ტყე წყაროებითა;

ცა - არწივების კლანჭით გარტყმული,

მთები - ფერადი დროშებივითა,

ნაციხარები ქვასისხლიანი...

 

მხარე - ნათხარი საძირკველების,

მხარე - სარკინე ფალავნებისა,

მხარე - ვაზებში გამოხვეული...

იქ ფერფლი ჰყრია ჩემი ყრმობისა,

ფერფლი ლერწამის ნაცარივითა...


1923 წ.