მთები... მთები...

 

ბუმბერაზთა საშინელი მხედრობა...

თუ ხარ მონა,

აქ არავინ გენდობა!

მონურ ღიმილს

მე ვინ გადამაბრალებს?

მე გაპობილ ნაპრალებს

ყივჩაღურებ

ჩავყურებ...

 

მახარებს ცისარტყელა -

ლაჟვარდების საყურე,

გულის ნაწვეთს მე ვუერთებ

მთაში ამტყდარ წვიმას

და მძულს... ორტაბახურებრ

ვისაც გულში სძინავს!


1925 წ.