ეს ეკლესია

ერეკლესია!...

ამბობს წარწერა ზედ ამოჭრილი.

არ ჩანს არავინ ეკლესიაში,

არც დაჩოქილი მოჩანს მორჩილი...

 

გადაპობილა თაღი შუაზე

და ხავსს კედელზე გააქვს  ბიბინი...

შუაღამისას ისმის უეცრივ

ტანაბჯრიანი კაცის ქვითინი...


1925 წ.