ვისმენ მაისის სიმთა ხმას,

მღერიან ყველა ლერწმები,

დილის ფრინველთან მივფრინავ,

პირველ სხივს შეველეწები!

 

თვითეულ სხივში მზეს ვხედავ

დამარჯნებული ნათელით,

თვითეულ წვეთში ზღვას ვხედავ

სიცოცხლის კორიანტელით:

 

თვითეულ ზვირთის ნაშხეფში -

სიცოცხლის ნექტარს მრავალსა,

თვითეულ სხივში მე ვხედავ

გზას, სიყვარულის სავალსა.

 

და ჩემ გულს, შეტრფიალებულს,

მაძებარს მზიურ გზობისა,

სხვა გზა არ უნდა, გარეშე

მაისურ მაისობისა.

 

და ვარდ-მარგალიტ-ნაფრქვევმა,

ერთი არჩია ყველაში:

ან მზის ჩახჩახში ბრწყინავდეს,

ან გადნეს ცისარტყელაში!


1926 წ.