მიყვარს ლაჟვარდის ალმასი,

ზედ მთვარისპირი ნამგლური,

ცა მინანქრული, ლამაზი,

ცისკრულად გადანამქრული,

 

ნაწვიმარ ნაძვთა ნაწური,

მდელოზე დანაცვინარი,

ვენახში ვაზი გაწნული,

მტკვარი კაშკაშით მცინარი...

 

და გულის ნამეტნაობით

ზღვა სიყვარული ამტყდარი...

ლექსი, ოცნებით ნაომი.

მზე - ჭიმჭიმაზე დამდგარი...


1926 წ.