შავლეგ, შენი ყაწიმი,

დედის ცრემლის ნაწვიმი,

ისევ მზეზე პრიალებს...

შენი ბასრი მახვილი

და ლომური სახელი

გულს კვლავ გვილამპრიანებს!

შენი სისხლი ვაჟური,

სამშობლოსთვის ნაჟური,

კვლავ ჩვენში ჩქეფს ქართულად.

შენი მკლავი მედგარი,

ომში დაუდეგარი,

მტერზე კვლავ შემართულა! -

რომ არავინ წაგვლეკოს...

შავლეგ, ბიჭო შავლეგო,

შე შავლეგო,

შავლეგო...


1926 წ.