როგორც ირემი გამოვარდნილი

მონადირის თვალს ეჩვენოს წამით,

შემდეგ მოსწყდეს და გადაიაროს

ცხრა მთა, ცხრა ველი

ქარიშხლის ძალით,

ისე ვყოფილვარ ჩასაფრებული

სიყვარულისთვის

დღითა და ღამით, -

ვერ მოვეწიე, ვინ მოეწევა?..

ვინც მოეწიოს,

ვაჰ, მისი ბრალი?..


1926 წ.