- „ხელსახოცსა გადმოგიგდებ,

ოქრომკედით მოქარგულსა“.

- შიგ დამწვარ გულს ნუ გამიხვევ.

იოლად ნუ გზავნი ნურსად;

მე ისედაც ტვირთი მაწევს,

გზას ვერ ვიგნებ ბაიბურსა,

შენი გული რისთვის მინდა,

ჩემი როცა ჩაილურსმა!

 

- „ხელსახოცსა გადმოგიგდებ...“

- ნუ, ნუ მახვევ ოქრომკედსა,

ნუ დამახრჩობ ხელსახოცით,

ლექსის ძარღვს ნუ დამიკეცავ.

სიმღერების ბოლი მახრჩობს,

მოგუბდა და ყელს მილეწავს;

შენი ოხვრა რისთვის მინდა.

შენი ტკბილი სინაზეცა!

 

- „ხელსახოცსა გადმოგიგდებ,

ოქრომკედით მოქარგულსა“!

- ნუ იმეტებ, მშვენიერო,

ნუ გაუშვებ მარტოს ნურსად,

თუ იმეტებ, გაიმეტე,

წყალს მიეცი ჩაილურსა,

შენი გული რაღად მინდა,

როცა ჩემი ჩაილურსმა!

- ხელსახოცსა...

- ხელს გაკოცებ,

თუ გამიხვევ მუჭა ნუშსა!


1926 წ.