შუამთას ვნახე, - ალექსანდრე ჭავჭავაძის

საფლავზე კახელებს ხილი გაეფინათ.

 

ვნახე, პოეტო, შენი საფლავი,

ზედ გაეფინათ ნობათის ხილი -

კახეთის სიტკბო, ტუჩის მთაფლავი,

ჩამოკრეფილი ოქროვან დილით.

 

შენც სიტკბო იყავ და მით განიშნეს

შენი ლექსების ღირებულება.

გიყურებ შორით, სიტკბოს არ იმშვნევ,

თუმც წინანდალი გებულბულება.

 

მწარ დროს სცხოვრობდი, ქვა გაკაფინეს,

შავმა ვეშაპმა ჩაგასო კბილი;

მაშინ რომ გაკლდა, მისთვის გაფინეს

დღეს, შენ საფლავზე, სალბუნად, ტკბილი...


1927 წ.