ამოითეთრა კავკასიონმა...

ცივგომბორიდან კახეთს დავყურებ,

თითქოს თავს ოქრო გადამაყარეს,

ვარ თეთრ ვაშლის ქვეშ გაღვიძებული.

 

ალაზნის ველი - ხოხობის ყელი,

კახეთის მთები... მოდი, მომკალი!

შენ მეძახოდი, თუ შრიალებენ

ალვის ხეები წინანდალისა?..

...................................................

 

შორს ალავერდის გედი მისცურავს...


1928 წ.