დიდო მოხუცო, სამშობლოსათვის

იბრძოდი სულის ამოხდომამდი:

გეჩვენებოდა, რომ საქართველო

იძირებოდა, თითქოს ხომალდი.

 

და როს ღრუბელი გულს გიბნელებდა,

სამშობლოს ცაზე გამოხლართული,

შენ სამკურნალო ბალახებივით

მოგიკრეფია სიტყვა ქართული, -

 

რომ იავარქმნილ სამშობლოს ნაშთად

სიტყვები მაინც გადაგერჩინა...

ვარდსაც და თაფლსაც და პურის მადლსაც

მშობლური სიტყვის მადლი გერჩივნა.

 

მე მიყვარს სიტკბო შენი სიბრძნისა,

შენს ჭაღარაზე გადმომწვეთარი...

მე მიყვარს შენი სიტყვის მარილი, -

შენი ხალხისთვის დღესაც მწეთ არი.

 

ახალნაშენი სამშობლოს შვილი

შენს მხცოვან აჩრდილს ვეალერსები,

შენის ცრემლის რწყვით, შენის ამაგით

გამოკვებულა ჩემი ფესვები...


1928 წ.