დროშის ბრდღვიალა ფარჩითა

მზე ბრწყინავს ნარგიზნარევი,

ყინვამ ფანჯრები დაჩითა

ფოთოლნარ-ყვავილნარებით.

 

მე კი სულ პატარა ვარდი

ლექსში ვერ გამოვიყვანე,

გულს მიღრღნის ეჭვი და დარდი:

მაშ, რისთვის უნდა გიყვარდე?


1929 წ.