რა საჭიროა ლექსისთვის ტაში?

ყველა ხევსური, ვიცი დანტეა;

ვიცი, ბეღურას პატარა ფრთაში

დაკვესებული ცეცხლი ანთია.

 

ვიცი, დამდნარი თოვლის წკრიალი

ბესიკის ხმაზე უფრო ტკბილია;

ქვაც ყველა არი ნაპერწკლიანი, -

გული რომ იყოს, გასაკვირია?


1930 წ.