მხოლოდ შენ გეტყვის შენი ქვეყანა,

ბევრი იცხოვრე დღეის-ხვალობით:

სტვირს გიკრავდი და არა როკავდი,

გიგალობდი და არა გალობდი!

           

შენი დრო იყო სიჭაბუკისა,

ვერ აიყარა შენი ყვავილი;

სიჭაბუკე და ლექსი ერთია,

ერთ ჩუქურთმაში გამოყვანილი.

           

ვინ დაგაყარა გულზე ქვიშანი,

არ ამოვიდეს ლექსის ბალახი?

ახალგაზრდობა - შენი ნიშანი,

თავზე გადგია ვით ჩაბალახი.

           

ულამაზესი მხოლოდ ის არი,

ვინც ავსებულა თავის დროს ძალით -

ადიდებული, დამწიფებული,

ყანა, მდინარე, ვენახი, ქალი.

           

დღევანდელი დღის პასუხ-მგებელო,

ჩაასვი სიტყვა - ტყვია ტყვიაში!

მიწას არ ახსოვს, იყოს პოეტი

გამომწყვდეული კუბოს წყვდიადში.

           

და რაც კი სუნთქავს დღეს ქვეყანაზე,

რაც სიცოცხლეთი არი ცხოველი:

მიწა, ფოთოლი, ღრუბლის ნაგლეჯი -

შენი სიტყვების ღიმილს მოელის.

           

შენ გელოდება დასასტამბავად

ათი ათასი ჩანჩქრის ბღავილი;

სიჭაბუკე და ლექსი ერთია -

ერთ ჩუქურთმაში გამოყვანილი!


1931 წ.