ტოროლასავით შეფრინდი გულში,

შიგ შეიყოლე ცისკრის ციალი,

მისთვის დილაა მუდამ ჩემს გულში

და ჩემს ლექსებში - ვერცხლის წკრიალი.

 

განთიადის ფრთით შეიჭერ გულში

და გარეთ დილა რაღად ვეძიო?

ტოროლასავით დაჰქროლავ გულში,

რომ სულს წამითაც არ მიეძინოს...


1936 წ.