ციცნათელას შუქზე ვთბები,

მინდა მწვავდეს ცეცხლის ალი,

მარგალიტი ვერ ვადუღე,

გადმოვიდა გუბე წყალი,

მაგრამ გული დავადუღე

ოცნებათა ნაპერწკალით...

 

ამ ქვეყანად ზოგჯერ მცივა,

მათბობს შენი შუქის ალი,

დამანათე გულის ცაზედ

შენი სულის ფრთა-მერცხალი...

ახლოს მოდი, ტოლი ვიყვეთ,

სწორი ვიყვეთ, ვით მისხალი...

ავადუღოთ მარგალიტი,

გადმოვიდეს გუბე წყალი...


1936 წ.