ვხედავ: პატარა ბაღჩაში

ფუსფუსებს ჩემი მშობელი,

გადაკვალთული კალთებით,

დღე-ღამე მოსაქმობელი,

წინსაფარში რომ უწყვია

ბოსტნეული და კვერცხები...

მამაპაპური კერისა

ყოველდღე მომნაკვერცხლები...

თან რომ ჭიკჭიკით დასდევენ

შოშიები და მერცხლები...


1936 წ.