მთიდან შავხევში ნისლები

ნეტავი რისთვის ჩადიან?

იქნებ წყლის ამოსატანად,

იქნებ სხვა რამე დარდი აქვთ?

 

არა!

მიწას რომ აკოცონ,

კაცის დანახვა სწყურიათ;

ხეებს ემთხვიონ, რიყის ქვას,

სად კაცის ნაფეხურია!


1938 წ.