„ჰოჲ, საყურეო...“

                               ნ. ბარათაშვილინეტამც რისათვის,

ნეტამც რისათვის

იყო სასტიკი და უმადური! –

საყურისათვის,

საყურისათვის,

ნემსით დაჩხვლიტეს

            ყური ვარდული!

როგორ გაბედეს,

ვინ არ დაინდო?

ვინ გაიმეტა

და არ ინანა?

მაგრამ ალმასად

ცვარი აინთო,

საყურის თვალში

ჩაჯდა სხივნარა.

 

პოეტის ცრემლო,

ეგებ, შენ იყავ,

მდუღარებაში ქცეულო

ცეცხლად:

მაშ, უკვდავება

შენი გამიყავ,

რაც ოქროდ სჭედე,

რაც დაგივერცხლავ!

ეგებ შენ იყავ

გულის ნამწვავო.

მიცვლილ ოცნების

ანაპერწკლებით,

იქნება უნდათ,

რომ გამამწარონ,

არ მომცენ სხივნი,

მომცენ ეკლები?

იქნებ ასეა,

იქნებ, ვიცი მე

სიყვარულიც და

ძველი მტერობაც,

ვიცი, რად ბრწყინავს,

თუ რად ციმციმებს

საყურის

ნაზი უდარდელობა!

შენ გამინათე

            სევდის ნისლები,

შენი ნათელი გადამახურე,

ვიდრე სიმღერით

არ დავიცლები,

და სიყვარულით... –

            ჰოი საყურე!


1938 წ.