1

წვიმიანი დღე...

წვიმიანი დღე...

ძვირფასო,

მხოლოდ ახლა შევიტყე,

რომ ჩემი გული -

არი შენი ტყვე...

 

2

მე გადავლახე ბევრი ხეობა,

გადამხდა ბევრი გადანახდომი;

გამოვაღწიე, მოვრჩი ტყვეობას,

იცი რით? –

            ლექსში ვეფხვის ნახტომით!


1939 წ.