იმ ხმლის ნატეხი

ნახე, მოზარევ,

მარაბდაში რომ გადამსხვრეულა;

მოჭრილ ძუძუთა სისხლს ეზიარე,

რომელშიც ერის ცრემლი რეულა.

არ გიტირნია           

შოთას საფლავზე? –

იქიდან ლექსი ამორხეულა!

ისევ გრძელდება „ქართლის ცხოვრება“,

ერთი ფურცელიც არ მოხეულა!


1940 (?) წ.